ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ประกาศ

 **เอกสาร งานมหกรรมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2558

  Download ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน     Download กติกาการแข่งขัน    Download  ตารางการแข่งขัน   Download  แบบตอบรับโรงเรียน 

              

ผลงาน ศว.ยะลาปี 54

ศว.ยะลารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานนิทรรศการงานกาชาด         นายชัยฤทธิ์ เบญญากาจ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554

 


 

ศว.ยะลา เข้าร่วมจัดงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554

         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาร่วมจัดงานมหกรรมวิชาการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2554 ณ  สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ กิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กิจกรรมการทำแว่น 3 มิติและชมภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น


 

ศว.ยะลาเข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2554

        โรงเรียนพัฒนาบาลอ อ.รามัน จ.ยะลาตัวแทนจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลายะลาเข้าร่วมแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลที่ 1 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคิรีขันธ์ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2554