ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกศค. คนใหม่3/12/55

Print
Category: ภาพข่าวการประชุมอบรม
Published Date Written by Yalasci

ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สกศค. คนใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม 2555

 

          ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาและคณะเข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดยะลา คนใหม่ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และได้ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารกับคณะทำงานของหน่วยงาน

นายนิอัศฮาร์ รายงาน/ภาพ
นายชัยฤทธิ์ เบญญกาจ บรรณาธิการ

Add comment

Security code
Refresh