ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน 07/06/60

Print

 

page

ศว.ยะลา ได้เคลื่อนที่จัด"กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน  ณ กศน.ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะล วันที่ 7 มิถุนายน 2560

 

 

page

    วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ได้เคลื่อนที่จัด"กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน  โดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา Stem Education"  ณ กศน.ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะล กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาจำนวน 50 คน  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้การสกัดสารสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(ยาหม่องสมุนไพร) เพาซัน ดีแม ภาพ/ผู้ส่ง
มนูญ  เศษแอ ข่าว
ธนกร เกื้อกูล บรรณาธิการ
ชมภาพทั้งหมด คลิกเฟสบุ๊ค ศว.ยะลา
เว็บไซด์ www.yalasci.com

 

Add comment

Security code
Refresh