ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

กศน.สัญจรมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาเซียน ปี 2556 ณ จังหวัดหนองคาย

Print

ศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลาเข้าร่วมงาน กศน.สัญจรมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาเซียน ปี 2556  ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดหนองคาย

 

 

               ศูนย์วิทยาศาสตร์ยะลา เข้าร่วมงาน กศน.สัญจรมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาเซียน ปี 2556      ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดหนองคาย ศว.ยะลาจึงจัดฐานการเรียนรู้การปลูกพืชแบบห่มดิน จะจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และตอบคำถาม ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชแบบไร้ดิน จะจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และตอบคำถาม สถิติผู้เข้าชม   

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556  ยอดของ ศว.ยะลา 2,640คน ยอดกลาง 17,540คน และยอดอัธยาศัย 1,500คน
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556  ยอดของ ศว.ยะลา 1,514 คน ยอดกลาง 6,480   คน และยอดอัธยาศัย    800 คน
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  ยอดของ ศว.ยะลา 1,612 คน ยอดกลาง 6,620   คน และยอดอัธยาศัย    900 คน
สรุปยอดผู้เข้าชม ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556  รวมยอด ศว.ยะลาทังหมด 5,766 คน รวมยอดกลางทั้งหมด 30,640คน และรวมยอดผู้เข้าชมตามอัธยาศัยทั้งหมด 3,200 คน เป็นต้น
นายเพาซัน ดีแม ตำแหน่ง  รายงาน/ภาพ
นายชัยฤทธิ์ เบญญากาจ ตำแหน่ง บรรณาธิการ
ชมภาพได้ที่เว็บไซต์ www.yalasci.com

 

 

Add comment

Security code
Refresh