ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ประกาศICON NEW

 

 

ICON NEW>>> ประกาศ 
 ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี
“พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่๙ สู่วิถีการเรียนรู้”
ดาวน์โหลดรายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICON NEW>>> ประกาศ 
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี
“พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่๙ สู่วิถีการเรียนรู้”
ดาวน์โหลดรายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICON NEW>>> ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการเอกชน

ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
ดาวน์โหลดรายละเอียด 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICON NEW>>> ประกาศ 
 ประกาศเรื่อง
การประกวดภาพยนตร์สั้น / สารคดี ภายใต้หัวข้อ 
"พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่วิถีการเรียนรู้"
ดาวน์โหลดรายละเอียด 

**โลโก้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ที่ใช้ในการประกวดภาพยนตร์สั้น / สารคดี  **
ดาวน์โหลดโลโก้

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ICON NEW>>> ประกาศ 
  ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------