ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ประกาศ

 * เชิญเข้าร่วมชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย "เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง" วันที่ 3 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ดาว์โหลดแบบตอบโรงเรียน คลิก 

011